Shimano

-32%
 • Dodaj u korpu

Shimano Catana CX T2 500

5.499,00 RSD 8.120,00 RSD

Shimano Catana DX TE 2 takmičarac je napravljen od XT40 Shimano karbona.

 • Dodaj u korpu

Shimano Catana 2500FD mašinica

5.345,00 RSD

Shimano Catana FD Catana je već dugi niz godina Shimano-va najprodavanija mašinica u Evropi! I to nije slučajnost Catana FD je jaka, čvrsta i utegnuta mašinica koja traje godinama, dok je cena veoma konkurentna.

 

 • Dodaj u korpu

Shimano Catana 3000HG FD mašinica

5.345,00 RSD

Shimano Catana FD Catana je već dugi niz godina Shimano-va najprodavanija mašinica u Evropi! I to nije slučajnost Catana FD je jaka, čvrsta i utegnuta mašinica koja traje godinama, dok je cena veoma konkurentna.

 

 • Dodaj u korpu

Shimano Catana 3000FD mašinica

5.345,00 RSD

Shimano Catana FD Catana je već dugi niz godina Shimano-va najprodavanija mašinica u Evropi! I to nije slučajnost Catana FD je jaka, čvrsta i utegnuta mašinica koja traje godinama, dok je cena veoma konkurentna.

 • Dodaj u korpu

Shimano Sedona 2500HG FI mašinica

8.245,00 RSD

Shimano Sedona FI Nova Sedona FI prva  Shimano mašinica iz nižeg cenovnog ranga koja ima hladno kovani Hagane pogonski mehanizam zbog čeka ribolovaci mogu biti sigurni da će ova mašinica trajati godinama, čak i u izuzetno teškim uslovima.

 • Dodaj u korpu

Shimano Sedona C3000FI mašinica

8.245,00 RSD

Shimano Sedona FI Nova Sedona FI prva  Shimano mašinica iz nižeg cenovnog ranga koja ima hladno kovani Hagane pogonski mehanizam zbog čeka ribolovaci mogu biti sigurni da će ova mašinica trajati godinama, čak i u izuzetno teškim uslovima.

 • Dodaj u korpu

Shimano Sedona 4000FI mašinica

9.519,00 RSD

Shimano Sedona FI Nova Sedona FI prva  Shimano mašinica iz nižeg cenovnog ranga koja ima hladno kovani Hagane pogonski mehanizam zbog čeka ribolovaci mogu biti sigurni da će ova mašinica trajati godinama, čak i u izuzetno teškim uslovima

 • Dodaj u korpu

Shimano Nexave 2500HG FE mašinica

6.835,00 RSD

Shimano Nexave FE Novi Nexave FE je unapredjena verzija poznatog Nexave FD modela. Ova nova mašinica sa prednjim drilom se može koristiti za sve vrste slatkovodnog ribolova, od ribolova laganim do srednjim varalicama za pastrmku,bandara, štuku i smuđa kao i za match i feeder ribolov.

 • Dodaj u korpu

Shimano Nexave 4000FE mašinica

7.558,00 RSD

Shimano Nexave FE Novi Nexave FE je unapredjena verzija poznatog Nexave FD modela. Ova nova mašinica sa prednjim drilom se može koristiti za sve vrste slatkovodnog ribolova, od ribolova laganim do srednjim varalicama za pastrmku,bandara, štuku i smuđa kao i za match i feeder ribolov.

 • Dodaj u korpu

Shimano Siena 2500RE mašinica

4.230,00 RSD

Sienna RE je novija verzija Sienna RD. Ova mainica sa zadnjom kočnicom  savršena je za svakog ribolovca koji voli da povremeno peca . Sienna RE će se možekoristiti kod ribolova na feeder ili plovak, ali takođe može funkcionisati i za srednje i lako varalicarenje.

 

 • Dodaj u korpu

Shimano Siena 4000RE mašinica

4.230,00 RSD

Sienna RE je novija verzija Sienna RD. Ova mainica sa zadnjom kočnicom  savršena je za svakog ribolovca koji voli da povremeno peca . Sienna RE će se možekoristiti kod ribolova na feeder ili plovak, ali takođe može funkcionisati i za srednje i lako varalicarenje.

 • Dodaj u korpu

Shimano Twin Power 4000 PG mašinica

56.848,00 RSD

Legendarni Twin Po­wer do­bio je svo­ju no­vu ver­zi­ju, a ta ma­ši­ni­ca, ko­ja je u ak­tu­el­nom Shi­ma­no­vom asor­ti­ma­nu po kva­li­te­tu od­mah do Stel­le, nad­ma­ši­la je sva oče­ki­va­nja. U svim ve­li­či­na­ma kra­si je ne­ve­ro­va­tan spoj fi­no­će i sna­ge, a mo­del 4000PG je de­fi­ni­tiv­no me­đu naj­bo­ljim če­kr­ci­ma za sred­nje te­ško va­ra­li­ča­re­nje ko­ji se tre­nut­no uop­šte mo­gu na­ći na tr­ži­štu.