Kumho

 • Dodaj u korpu

Kumho Jig Glava 30gr 6/0

37,00 RSD

Za uslove kada brzina i putanja tonjenja nisu imperativ  a otpor vode i osetljivost gumice su dovoljni za potpunu izazovnost jig sistema. Ovaj oblik je dobar za početnike, pošto je kontrola u vodi lišena nekih sposobnosti, kao kod specifičnih oblika.


 • Dodaj u korpu

Kumho Jig Glava 25gr 6/0

34,00 RSD

Za uslove kada brzina i putanja tonjenja nisu imperativ  a otpor vode i osetljivost gumice su dovoljni za potpunu izazovnost jig sistema. Ovaj oblik je dobar za početnike, pošto je kontrola u vodi lišena nekih sposobnosti, kao kod specifičnih oblika.


 • Dodaj u korpu

Kumho Jig Glava 25gr

34,00 RSD

Za uslove kada brzina i putanja tonjenja nisu imperativ  a otpor vode i osetljivost gumice su dovoljni za potpunu izazovnost jig sistema. Ovaj oblik je dobar za početnike, pošto je kontrola u vodi lišena nekih sposobnosti, kao kod specifičnih oblika.


 • Dodaj u korpu

Kumho Jig Glava 21gr 6/0

32,00 RSD

Za uslove kada brzina i putanja tonjenja nisu imperativ  a otpor vode i osetljivost gumice su dovoljni za potpunu izazovnost jig sistema. Ovaj oblik je dobar za početnike, pošto je kontrola u vodi lišena nekih sposobnosti, kao kod specifičnih oblika.


 • Dodaj u korpu

Kumho Jig Glava 21gr

32,00 RSD

Za uslove kada brzina i putanja tonjenja nisu imperativ  a otpor vode i osetljivost gumice su dovoljni za potpunu izazovnost jig sistema. Ovaj oblik je dobar za početnike, pošto je kontrola u vodi lišena nekih sposobnosti, kao kod specifičnih oblika.


 • Dodaj u korpu

Kumho Jig Glava 18gr 6/0

30,00 RSD

Za uslove kada brzina i putanja tonjenja nisu imperativ  a otpor vode i osetljivost gumice su dovoljni za potpunu izazovnost jig sistema. Ovaj oblik je dobar za početnike, pošto je kontrola u vodi lišena nekih sposobnosti, kao kod specifičnih oblika.


 • Dodaj u korpu

Kumho Jig Glava 18gr 5/0

30,00 RSD

 

Za uslove kada brzina i putanja tonjenja nisu imperativ  a otpor vode i osetljivost gumice su dovoljni za potpunu izazovnost jig sistema. Ovaj oblik je dobar za početnike, pošto je kontrola u vodi lišena nekih sposobnosti, kao kod specifičnih oblika.


 • Dodaj u korpu

Kumho Jig Glava 18gr

30,00 RSD

Za uslove kada brzina i putanja tonjenja nisu imperativ  a otpor vode i osetljivost gumice su dovoljni za potpunu izazovnost jig sistema. Ovaj oblik je dobar za početnike, pošto je kontrola u vodi lišena nekih sposobnosti, kao kod specifičnih oblika.


 • Dodaj u korpu

Kumho Jig Glava 14gr 6/0

28,00 RSD

Za uslove kada brzina i putanja tonjenja nisu imperativ  a otpor vode i osetljivost gumice su dovoljni za potpunu izazovnost jig sistema. Ovaj oblik je dobar za početnike, pošto je kontrola u vodi lišena nekih sposobnosti, kao kod specifičnih oblika.


 • Dodaj u korpu

Kumho Jig Glava 14gr 5/0

28,00 RSD

Za uslove kada brzina i putanja tonjenja nisu imperativ  a otpor vode i osetljivost gumice su dovoljni za potpunu izazovnost jig sistema. Ovaj oblik je dobar za početnike, pošto je kontrola u vodi lišena nekih sposobnosti, kao kod specifičnih oblika.


 • Dodaj u korpu

Kumho Jig Glava 14gr

28,00 RSD

Za uslove kada brzina i putanja tonjenja nisu imperativ  a otpor vode i osetljivost gumice su dovoljni za potpunu izazovnost jig sistema. Ovaj oblik je dobar za početnike, pošto je kontrola u vodi lišena nekih sposobnosti, kao kod specifičnih oblika.


 • Dodaj u korpu

Kumho Jig Glava 11gr 5/0

25,00 RSD

Za uslove kada brzina i putanja tonjenja nisu imperativ  a otpor vode i osetljivost gumice su dovoljni za potpunu izazovnost jig sistema. Ovaj oblik je dobar za početnike, pošto je kontrola u vodi lišena nekih sposobnosti, kao kod specifičnih oblika.