Orka

 • Dodaj u korpu

Orka Shad 2008-S-14-FB

175,00 RSD

Za razliku od postojećih šedova na svetskom tržištu, gde je težište obično u ledjnom delu, Orka šedovi imaju težište spušteno, u stomačni deo varalice.

 • Dodaj u korpu

Orka Shad 2008-S-14-SY

175,00 RSD

Za razliku od postojećih šedova na svetskom tržištu, gde je težište obično u ledjnom delu, Orka šedovi imaju težište spušteno, u stomačni deo varalice.

 • Dodaj u korpu

Orka Shad 2008-S-14-WY

175,00 RSD

Za razliku od postojećih šedova na svetskom tržištu, gde je težište obično u ledjnom delu, Orka šedovi imaju težište spušteno, u stomačni deo varalice.

 • Dodaj u korpu

Orka Shad 2008-S-14

175,00 RSD

Za razliku od postojećih šedova na svetskom tržištu, gde je težište obično u ledjnom delu, Orka šedovi imaju težište spušteno, u stomačni deo varalice.

 • Dodaj u korpu

Orka Shad 2005-S-10-YG

83,00 RSD

Za razliku od postojećih šedova na svetskom tržištu, gde je težište obično u ledjnom delu, Orka šedovi imaju težište spušteno, u stomačni deo varalice.

 • Dodaj u korpu

Orka Shad 2005-S-10-YR

83,00 RSD

Za razliku od postojećih šedova na svetskom tržištu, gde je težište obično u ledjnom delu, Orka šedovi imaju težište spušteno, u stomačni deo varalice.

 • Dodaj u korpu

Orka Shad 2005-S-10-YB

83,00 RSD

Za razliku od postojećih šedova na svetskom tržištu, gde je težište obično u ledjnom delu, Orka šedovi imaju težište spušteno, u stomačni deo varalice.

 • Dodaj u korpu

Orka Shad 2005-S-10-WY

83,00 RSD

Za razliku od postojećih šedova na svetskom tržištu, gde je težište obično u ledjnom delu, Orka šedovi imaju težište spušteno, u stomačni deo varalice.

 • Dodaj u korpu

Orka Shad 2005-S-10-WBU

83,00 RSD

Za razliku od postojećih šedova na svetskom tržištu, gde je težište obično u ledjnom delu, Orka šedovi imaju težište spušteno, u stomačni deo varalice.

 • Dodaj u korpu

Orka Shad 2005-S-10-FB

83,00 RSD

Za razliku od postojećih šedova na svetskom tržištu, gde je težište obično u ledjnom delu, Orka šedovi imaju težište spušteno, u stomačni deo varalice.

 • Dodaj u korpu

Orka Shad 2005-S-10-TB

83,00 RSD

Za razliku od postojećih šedova na svetskom tržištu, gde je težište obično u ledjnom delu, Orka šedovi imaju težište spušteno, u stomačni deo varalice.

 • Dodaj u korpu

Orka Shad 2005-S-10

83,00 RSD

Za razliku od postojećih šedova na svetskom tržištu, gde je težište obično u ledjnom delu, Orka šedovi imaju težište spušteno, u stomačni deo varalice.