Shimano

Shimano Technium FC mašinica

Shimano Technium FC mašinica

16500,00 din.10300,00 din.

Na Akciji

Shimano Beastmaster CX Feeder H 13

Shimano Beastmaster CX Feeder H 13

17100,00 din.13300,00 din.

Na Akciji

Shimano Catana AX TE GT 4 bolonjez

Shimano Catana AX TE GT 4 bolonjez

12020,00 din.7550,00 din.

Na Akciji

Shimano Catana BX Telematch Fast Action

Shimano Catana BX Telematch Fast Action

16200,00 din.10090,00 din.

Na Akciji

Shimano Catana EX TE 5

Shimano Catana EX TE 5
Nema na stanju

11900,00 din.

Shimano Catana EX TE GT

Shimano Catana EX TE GT

14250,00 din.9440,00 din.

Na Akciji

Shimano Nexave AX TE GT 7

Shimano Nexave AX TE GT 7

16190,00 din.9515,00 din.

Na Akciji

Shimano Nexave CX TE GT 5 (5m) bolonjez

Shimano Nexave CX TE GT 5 (5m) bolonjez

16800,00 din.9780,00 din.

Na Akciji

Shimano Nexave CX TE GT 7

Shimano Nexave CX TE GT 7

13550,00 din.8430,00 din.

Na Akciji

Shimano Nexave TE GT 6 (5m) 4-25gr

Shimano Nexave TE GT 6 (5m) 4-25gr

19700,00 din.11440,00 din.

Na Akciji

Shimano Alivio CX Spinning

Shimano Alivio CX Spinning

4170,00 din.2820,00 din.

Na Akciji

Shimano Exage Spinning

Shimano Exage Spinning

8550,00 din.5600,00 din.

Na Akciji

Shimano Super Ultegra TE6 5m

Shimano Super Ultegra TE6 5m

22500,00 din.15850,00 din.

Na Akciji

Shimano Technium AX TE GT 6 (5m) bolonjez

Shimano Technium AX TE GT 6 (5m) bolonjez

20800,00 din.12980,00 din.

Na Akciji

Shimano Technium EX TE

Shimano Technium EX TE

16600,00 din.11000,00 din.

Na Akciji

Shimano Technium EX TE GT 5 (4-20gr) 5m bolonjez

Shimano Technium EX TE GT 5 (4-20gr) 5m bolonjez

18850,00 din.12900,00 din.

Na Akciji

Shimano Vengeance AX TE2 (6m)

Shimano Vengeance AX TE2 (6m)

8805,00 din.6220,00 din.

Na Akciji

Shimano Alivio 2500RB mašinica

Shimano Alivio 2500RB mašinica

2675,00 din.1899,00 din.

Na Akciji

Shimano Alivio FB mašinica

Shimano Alivio FB mašinica

3945,00 din.2490,00 din.

Na Akciji

Shimano Hyperloop FB mašinica

Shimano Hyperloop FB mašinica
Nema na stanju

1899,00 din.

Shimano Catana FD

Shimano Catana FD

4670,00 din.

Shimano Sahara Fl

Shimano Sahara Fl

8625,00 din.

Shimano Nexave FE

Shimano Nexave FE

5460,00 din.

Shimano Sedona Fl

Shimano Sedona Fl

6960,00 din.

Shimano Ultegra FB

Shimano Ultegra FB

14999,00 din.

Shimano Stradic FL

Shimano Stradic FL

19885,00 din.

Shimano Stradic 3000 SGT MRC

Shimano Stradic 3000 SGT MRC

13794,00 din.

Shimano Sustain 4000 Fl

Shimano Sustain 4000 Fl

30507,00 din.

Shimano Stella 4000 FJ

Shimano Stella 4000 FJ

79580,00 din.

Shimano Alivio 3000SRB mašinica

Shimano Alivio 3000SRB mašinica

2870,00 din.1980,00 din.

Na Akciji

Shimano Nexave 2500RB

Shimano Nexave 2500RB

4563,00 din.2999,00 din.

Na Akciji

Shimano Seido 1000RA

Shimano Seido 1000RA

8573,00 din.4399,00 din.

Na Akciji

Shimano Seido 2500RA

Shimano Seido 2500RA

9050,00 din.4888,00 din.

Na Akciji

Shimano Seido 3000SRA

Shimano Seido 3000SRA

8890,00 din.5399,00 din.

Na Akciji

Shimano Seido 1000 FA

Shimano Seido 1000 FA

8632,00 din.4430,00 din.

Na Akciji

Shimano Baitrunner ST 6000RA

Shimano Baitrunner ST 6000RA

6336,00 din.3999,00 din.

Na Akciji

Shimano Baitrunner XT 8000RA

Shimano Baitrunner XT 8000RA

14754,00 din.7389,00 din.

Na Akciji

Shimano Baitrunner XT 10000RA

Shimano Baitrunner XT 10000RA

15050,00 din.7499,00 din.

Na Akciji

Shimano Power Aero 10000 XSA

Shimano Power Aero 10000 XSA

49960,00 din.25994,00 din.

Na Akciji

Hyperloop CX TE GT 3

Hyperloop CX TE GT 3

4633,00 din.2999,00 din.

Na Akciji

Nexave BX TE 5-500 GT

Nexave BX TE 5-500 GT

12020,00 din.6999,00 din.

Na Akciji

Catana BX TE 3-600 GT

Catana BX TE 3-600 GT

10800,00 din.5899,00 din.

Na Akciji

Shimano Nexave BX SPC Match

Shimano Nexave BX SPC Match

14780,00 din.6899,00 din.

Na Akciji

Shimano Catana CX 420 FA Match

Shimano Catana CX 420 FA Match

14130,00 din.8999,00 din.

Na Akciji

Shimano Catana BX TE 450 SPC Match

Shimano Catana BX TE 450 SPC Match

12410,00 din.7999,00 din.

Na Akciji

Shimano Catana CX TE 2

Shimano Catana CX TE 2

8120,00 din.5499,00 din.

Na Akciji

Shimano Technium BX TE 2

Shimano Technium BX TE 2

14360,00 din.7999,00 din.

Na Akciji

Shimano Speedmaster AX TE 2

Shimano Speedmaster AX TE 2

16250,00 din.10999,00 din.

Na Akciji

Shimano Nexave BX TE 5

Shimano Nexave BX TE 5

10850,00 din.4907,00 din.

Na Akciji

Shimano Hyperloop CX TE 3-600 6m

Shimano Hyperloop CX TE 3-600 6m

5745,00 din.2930,00 din.

Na Akciji

Shimano Catana BX XH 2,7m 50-100g

Shimano Catana BX XH 2,7m 50-100g

4940,00 din.

Catana BX TE Spinning 3,0m 10-30g

Catana BX TE Spinning 3,0m 10-30g

4995,00 din.

Shimano Catana CX TE Spinning 2,7m 14-40g

Shimano Catana CX TE Spinning 2,7m 14-40g

4940,00 din.

Shimano Catana CX 240H 2,4m 20-50g

Shimano Catana CX 240H 2,4m 20-50g

4899,00 din.

Shimano Nexave BX 330H 3.3m 20-50g

Shimano Nexave BX 330H 3.3m 20-50g

8712,00 din.4799,00 din.

Na Akciji

Shimano Nexave BX 300 XH 3.0m 50-100g

Shimano Nexave BX 300 XH 3.0m 50-100g

8645,00 din.4107,00 din.

Na Akciji

Shimano Nexave BX 300 M 3.0m 10-30g

Shimano Nexave BX 300 M 3.0m 10-30g

8316,00 din.4268,00 din.

Na Akciji

Shimano Beastmaster AX 330 H2 3.3m 20-50g

Shimano Beastmaster AX 330 H2 3.3m 20-50g

15830,00 din.6899,00 din.

Na Akciji

Shimano Beastmaster AX 300 XH3 3.0m 50-100g

Shimano Beastmaster AX 300 XH3 3.0m 50-100g

13655,00 din.6899,00 din.

Na Akciji

Shimano Beastmaster BX 300 H 3.0m 20-50g

Shimano Beastmaster BX 300 H 3.0m 20-50g

13045,00 din.6922,00 din.

Na Akciji

Shimano Beastmaster BX 300 MH 3.0m 14-40g

Shimano Beastmaster BX 300 MH 3.0m 14-40g

13050,00 din.6922,00 din.

Na Akciji

Shimano Beastmaster BX 300 XH 3.0m 50-100g

Shimano Beastmaster BX 300 XH 3.0m 50-100g

13000,00 din.7999,00 din.

Na Akciji

Shimano Beastmaster BX 270 ML 2.7m 7-21g

Shimano Beastmaster BX 270 ML 2.7m 7-21g

14315,00 din.7348,00 din.

Na Akciji

Shimano ForceMaster 300 MH 3.0m 14-40g

Shimano ForceMaster 300 MH 3.0m 14-40g

7245,00 din.3999,00 din.

Na Akciji

Shimano Technium DF BX 300 M 3.0m 10-30g

Shimano Technium DF BX 300 M 3.0m 10-30g

14645,00 din.7540,00 din.

Na Akciji

Shimano Diaflash ST-A 300 H 3.0m 20-50g

Shimano Diaflash ST-A 300 H 3.0m 20-50g

18176,00 din.8999,00 din.

Na Akciji

Shimano Diaflash ST-A 300 MH 3.0m 14-40g

Shimano Diaflash ST-A 300 MH 3.0m 14-40g

13854,00 din.6999,00 din.

Na Akciji

Shimano Diaflash ST-A 270 MH 2.7m 14-40g

Shimano Diaflash ST-A 270 MH 2.7m 14-40g

12889,00 din.6499,00 din.

Na Akciji

Shimano Diaflash ST-A 270 ML 2.7m 7-21g

Shimano Diaflash ST-A 270 ML 2.7m 7-21g

16200,00 din.6696,00 din.

Na Akciji

Shimano Diaflash SDF ST-A 300 ML 3.0m 7-21g

Shimano Diaflash SDF ST-A 300 ML 3.0m 7-21g

19999,00 din.9999,00 din.

Na Akciji

Shimano Speedmaster AX Surf TE 500-120 5.0m 120g

Shimano Speedmaster AX Surf TE 500-120 5.0m 120g

23385,00 din.11489,00 din.

Na Akciji

Shimano Nexave Te Surf BX GT 400-80 4.0m 80g

Shimano Nexave Te Surf BX GT 400-80 4.0m 80g

12875,00 din.4899,00 din.

Na Akciji

Shimano Vengeance 13 Ft 3 LBS 3,9m

Shimano Vengeance 13 Ft 3 LBS 3,9m

8890,00 din.3999,00 din.

Na Akciji

Shimano Forcemaster 13 Ft 3 LBS 3,9m

Shimano Forcemaster 13 Ft 3 LBS 3,9m

9360,00 din.4849,00 din.

Na Akciji

Shimano Aerocast 12 Ft 2,75 LBS 3,6m

Shimano Aerocast 12 Ft 2,75 LBS 3,6m

23731,00 din.11999,00 din.

Na Akciji

Shimano Aerocast 12 Ft 3 LBS 3,6m

Shimano Aerocast 12 Ft 3 LBS 3,6m

22077,00 din.11331,00 din.

Na Akciji
Nazad